Best Hits from Rudi Carrell:

Goethe war gut (10/78 D 9)
Wann wird's mal wieder richtig Sommer