Best Hits from Heintje:

Mama (1/68 D 1)
Du sollst nich weinen (6/68 D 1; 8/68 CH 3)
Heidschi Bumbeidschi (10/68 D 1, CH 5)
Ich sing ein Lied für dich (4/69 CH 4)
Ich sing' ein Lied für dich (4/69 D 1)
Scheiden tut so weh (9/69 D 4, CH 8)
Schneeglöckchen im Februar, Goldregen im Mai (3/71 D 4)